Niat dan Tata Cara Sholat Jumat Lengkap Beserta Syarat Sah dan Keutamaannya

Daftar Isi
Shalat Jumat_Shalat jumat merupakan shalat yang dilakukan pada hari jumat. Shalat ini diwajibkan bagi umat muslim khususnya laki-laki. Jadi pada hari jumat, kita sebagai umat muslim khususnya laki-laki mendapatkan kewajiban shalat yang menjadi pengganti shalat dzuhur, yaitu shalat jumat.

Shalat ini dilakukan pada saat masuk waktu dzuhur, tetapi dalam pelaksanaannya, shalat jumat memiliki ketentuan khusus, seperti adanya khotbah sebelum pelaksanaan shalat, minimal harus 40 orang, bahkan shalat ini dilakukan hanya dua rakaat saja.

Baca Juga :

Shalat jumat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan secara berjamaah bagi kaum pria, yang pelaksanaannya menggantikan shalat dzuhur di hari jumat. Maka dari itu, apabila kita sudah melaksanakan shalat jumat, maka gugurlah kewajiban shalat dzuhur kita.

https://abusyuja.blogspot.com/2019/08/tata-cara-sholat-jumat-lengkap-beserta-syarat-sah-dan-keutamaannya.html
Jadi, kita tidak diperbolehkan meninggalkan shalat jumat apabila tidak ada halangan atau udzur syar'i.  Tetapi jika ada udzur atau halangan yang menghambat kita atau membuat kita tidak memungkinkan melaksanakan shalat jumat, maka kita cukup menggantinya dengan shalat dzuhur biasa.

Hukum Shalat Jumat

Hukum melaksanakan shalat jumat adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan untuk perempuan, hukum melaksanakan shalat jumat adalah sunnah, bukan wajib. Jika seorang perempuan tidak ikut shalat jumat, ia tetap harus melaksanakan shalat dzuhur empat rakaat.

Dasar hukum shalat jumat adalah fardhu ain yaitu fardhu yang wajib dilakukan setiap individu muslim. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah ayat 9 :
https://abusyuja.blogspot.com/2019/08/tata-cara-sholat-jumat-lengkap-beserta-syarat-sah-dan-keutamaannya.html

Waktu Shalat Jumat

Semua ulama sependapat bahwa waktu pelaksanaan shalat jumat adalah saat tergelincirnya matahari atau pada saat waktu shalat dzuhur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, Imam Turmudzi dan Baihaqi yang berbunyi :
https://abusyuja.blogspot.com/2019/08/tata-cara-sholat-jumat-lengkap-beserta-syarat-sah-dan-keutamaannya.html

Syarat Wajib dan Sahnya Sholat Jumat

Dalam shalat jumat ada beberapa ketentuan yang harus anda ketahui, yaitu mencakup Tata Cara dan Keutamaan Sholat Jumat dan beserta Syarat Sahnya. Hal ini juga penting agar amal ibadah yang kita lakukan tidak serta merta dan  asal-asalan. Tetapi harus sesuai ketentuan yang berlaku agar ibadah kita di terima oleh Allah SWT. Wallahu a'alam.

Syarat Wajib Sholat Jumat

 1. Beragama Islam : Seperti shalat pada umumnya, yang diwajibkan melaksanakan shalat adalah orang-orang yang beragama Islam saja.
 2. Sudah Baligh atau dewasa : Baligh adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
 3. Berakal sehat atau tidak gila : Berakal disini adalah masih bisa menggunakan pikirannya dengan normal dan sehat. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang akalnya terganggu.
 4. Seorang Laki-laki  : Bagi kamu perempuan tidak diwajibkan baginya melaksanakan sholat jumat, hal ini juga berlaku untuk anak kecil)
 5. Orang Merdeka : Merdeka adalah status diri kita bukan menjadi budak. budak sendiri secara kasar juga bisa disebut peliharaan majikan.
 6. Sehat : Jika anda sakit dan tidak memungkinkan melaksanakan shalat jumat, anda cukup menggantinya dengan shalat dzuhur empat rakaat seperti biasa.
 7. Menetap atau orang mukim : Apabila anda musafir atau sedang menempuh perjalanan yang jauh tidak ada kewajiban baginya melaksanakan shalat jumat.

Syarat Sah Sholat Jumat

Setelah mengetahui syarat wajib shalat jumat, kita juga harus mengetahui syarat-syarat agar pelaksanaan shalat jumat kita menjadi sah. Berikut penjelasannya :
 1. Pelaksanaan shalat jumat harus sudah memasuki waktu dzuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari.
 2. Sholat jumat harus dilakukan di satu desa maupun  kota. 
 3. Sholat jumat dilakukan minimal 40 orang. Dari ke 40 orang tersebut statusnya harus mukim semua.
 4. Sebelum Pelaksanaan shalat jumat, diwajibkan adanya khotbah beserta rukun-rukunnya
 5. Shalat jumat boleh dilakukan ketika rukun-rukun khotbah sudah terpenuhi.

Sunnah-Sunnah Sebelum Shalat Jumat

Setelah mengetahui syarat wajib dan syarat sah shalat jumat, tidak ada salahnya jika anda juga harus mengetahui sunah-sunah sebelum shalat jumat :
 1. Mandi sebelum berangkat berangkat shalat jumat.
 2. Memotong kuku tangan dan kaki serta mencukur kumis.
 3. Memakai pakaian berwarna putih yang bersih dan suci.
 4. Memakai parfum atau minyak wangi.
 5. Pada saat masuk ke masjid gunakan kaki kanan terlebih dahulu dan mengakhirkan kaki kiri.
 6. Pada saat keluar masjid gunakan kaki kiri terlebih dahulu dan mengakhiri dengan kaki kiri.
 7. Sebelum duduk, lakukan shalat sunah tahiyatul masjid (jika sudah terlanjur duduk kesunnahan ini gugur)
 8. Pada saat duduk, niat kan hati kita untuk iktikaf sembari berdzikir dan membaca shalawat.
 9. Pada saat khatib sudah naik ke mimbar, hendaklah para jamaah menghentikan bacaan apapun dan diamlah untuk mendengarkan khotbah yang disampaikannya.

Niat Shalat Jumat


Niat shalat jumat bagi makmum arab dan latin 


https://abusyuja.blogspot.com/2019/08/tata-cara-sholat-jumat-lengkap-beserta-syarat-sah-dan-keutamaannya.html

Niat shalat jumat bagi Imam arab dan latin 


https://abusyuja.blogspot.com/2019/08/tata-cara-sholat-jumat-lengkap-beserta-syarat-sah-dan-keutamaannya.html

Tata Cara Sholat Jumat

Shalat jumat juga memiliki ketentuan. Berikut ketentuan dan alur  yang berlaku pada shalat jumat :
 • Mengumandangkan Adzan pertama 
 • Disunnahkan Shalat tahiyatul masjid
 • Mengumandangkan Adzan yang kedua
 • Pembacaan dua khotbah oleh khatib sesuai rukun-rukunnya.
 • Iqamah
Rakaat pertama : 
 • Takbiratul ikhram sembari niat shalat jumat
 • Membaca doa Iftitah
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Membaca surat Al-A’la (sunnah) atau surat-surat yang lain.
 • Ruku
 • I’tidal 
 • Sujud 
 • Duduk diantara dua sujud
 • Sujud kedua dengan
 • Berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. 
Rakaat kedua: 
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Membaca surat Al-Ghatsiyah (Sunnah) atau surat-surat lain
 • Ruku dengan
 • I’tidal 
 • Sujud
 • Duduk diantara dua sujud
 • Sujud terakhir dengan
 • Duduk lagi sembari membaca Tahiyat akhirr
 • Salam.
Itulah penjelasan shalat jumat lengkap, semoga dapat menambah wawasan anda. Dan semoga bermanfaat.

IKUTI BLOG