Surat Al-Hujurat: Pokok Kandungan, Keutamaan Serta Manfaatnya

Daftar Isi

https://www.abusyuja.com/2021/01/surat-al-hujurat-pokok-kandungan-keutamaan-manfaat.html
Surat Al-Hujurat artinya "kamar-kamar". Surat ini terdiri atas 18 ayat, termasuk dalam golongan surat Madaniyyah, dan diturunkan setelah Surat Al-Mujadilah. Ia dinamakan Surat Al-Hujurat karena merujuk pada lafaz al-hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 dari surat ini.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam akhlak yang tidak baik adalah memanggil Rasulullah Saw. yang sedang berada di dalam kamar rumah bersama istrinya, karena hal itu dapat mengganggu ketenteraman beliau.

Pokok Kandungan Surat Al-Hujurat

Adapun pokok kandungan dari Surat Al-Hujurat adalah sebagai berikut:

  1. Seseorang yang hendak masuk Islam haruslah disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya;
  2. Menjelaskan larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya;
  3. Menjelaskan kewajiban mengadakan islah (perdamaian) di antara kaum Muslimin yang bersengketa, karena semua umat Islam itu bersaudara;
  4. Menjelaskan larangan berburuk sangka, menggunjing, dan lain sebagainya;
  5. Menjelaskan adab-adab berbicara kepada Rasulullah Saw.;
  6. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain saling mengenal;
  7. Menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat sama di sisi Allah;
  8. Menegaskan bahwa sisi kelebihan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa.

Keutamaan dan Manfaat Surat Al-Hujurat

Adapun fadhilah dan khasiat dari Surat Al-Hujurat adalah sebagai berikut:

Pertama, termasuk Al-Matsani untuk Rasulullah Saw., sebagai pengganti Injil.

Kedua, pembacanya akan menjadi tamu Rasulullah Saw.

Barangsiapa yang membaca Surat Al-Hujurat di setiap malam hari, atau di setiap siang harinya, maka ia termasuk tetamu Rasulullah Saw. (Tsawabul A'mal: 144)

Ketiga, memperoleh pahala sebanyak sepuluh kali lupat dari jumlah orang yang patuh kepada Allah dan juga maksiat kepada-Nya.

Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda, "Barangsiapa yang membaca surat ini (Surat Al-Hujurat), maka ia akan diberi pahala sebanyak sepuluh kali lipat dari jumlah orang yang patuh kepada Allah, dan sepuluh lipat dari jumlah orang yang berlaku maksiat kepada-Nya. Barangsiapa yang menulisnya dan membawanya dalam peperangan, atau permusuhan, maka ia akan aman dari ketakutan tersebut dan Allah akan membukakan puntuk segala kebaikan di kedua tangannya." (Tafsirul-Burhan, Juz 7: 251)

Keempat, dapat dijadikan wasilah agar terlindungi dari setan, melancarkan air susu ibu, dan melindungi janinnya.

Nabi Saw. pernah bersabda, "Barangsiapa yang menulis dan menggantungkannya kepada orang yang sedang kerasukan, maka ia akan terlindungi dari setan (jin), dan tidak akan kembali lagi kepadanya. Dan ia juga terlindungi dari segala sesuatu yang ditakutinya. Apabila seorang wanita meminum airnya, maka air susunya akan kembali lancar setelah terhenti, janinnya juga terlindungi, dan aman dari segala hal yang ditakuti dapat menimpanya, dengan izin Allah." (Tafsirul-Burhan, Juz 7: 251)

Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan serta manfaat dari Surat Al-Hujurat. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu A'lam

IKUTI BLOG