Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Arti Lambang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

Lambang PMII – PMII adalah suatu organisasi dan sebuah wadah yang menampung para mahasiswa anak bangsa serta bertekad bulat dan bercita-cita tinggi membaca misi kemajuan.

PMII mempunyai andil dan ikut berpartisipasi menciptakan generasi yang handal dan berwibawa menjadi seorang generasi pencetus dengan karakter-karakter seorang pemimpin, yang siap mengomandoi berbagai kalangan untuk terjun di masyarakat dengan berbagai sistem yang muncul untuk menarik minat dan perhatian serta keikutsertaan mahasiswa dalam peran mereka untuk menjadi lebih baik ke depannya.

https://www.abusyuja.com/2021/02/arti-lambang-pmii-pergerakan-mahasiswa-islam-indonesia.html

Arti Nama dan Lambang PMII

Sesuai judul di atas, kami ingin menjabarkan secara terperinci mengenai makna atau arti dari lambang PMII, serta makna dari nama PMII itu sendiri. Berikut penjelasannya:

Arti Nama PMII

Nama PMII merupakan usulan dari delegasi Bandung dan Surabaya yang mendapat dukungan dari utusan Surakarta. Nama PMII juga memunyai arti tertentu.

Kepanjangan “P” adalah “Pergerakan”, yang mana merupakan bentuk dinamika dari hamba yang senantiasa bergerak menuju idealnya, yaitu memberi penerang bagi alam sekitarnya.

Oleh karena itu, PMII harus terus berkiprah menuju ke arah yang lebih baik sebagai perwujudan tanggungjawab pada lingkungan sekitarnya. Selain itu, PMII juga harus terus membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada dalam kualitas kekhalifahannya.

Kepanjangan “M” adalah “Mahasiswa”, yang mana merupakan bentuk dari perwujudan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra sebagai insan religius, insan akademis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas tersebut terpantul tanggungjawab keagamaan, intelektualitas, sosial kemasyarakatan, dan tanggungjawab individu sebagai hamba Allah maupun sebagai warga negara.

Kepanjangan “I” adalah “Islam”, itu artinya dipahami sebagai paradigma Ahlussunnah Wal Jamaa, yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional terhadap iman, Islam dan Ihsan, yang di dalam pola pikir dan pola perilaku tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan integratif.

Kepanjangan “I” kedua adalah “Indonesia”, artinya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang mempunyai komitmen kebangsaan sesuai dengan azas NKRI.

Arti Lambang PMII

Lambang PMII diciptakan oleh H. Said Budairi. Lazimnya lambang, lambang PMII memiliki arti yang terkandung di dalam setiap goresannya. Arti atau makna dari lambang PMII bisa dijabarkan dari segi bentuknya (form) maupun dari warnanya.

1. Perisai

Perisai berarti ketuhanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap tantangan dan pengaruh dari luar.

2. Bintang

Bintang adalah melambangkan ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar.

3. Lima Bintang

Lima bintang di sebelah atas menggambarkan Rasulullah dengan Sahabat terkemuka (Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali)

4. Empat Bintang

Empat bintang sebagai wadah menggambarkan empat mazhab yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali)

5. Sembilan Bintang

Sembilan bintang sebagai jumlah bintang dalam lambang dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah dan empat sahabat serta empat orang Imam Mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi dan penerang umat manusia.

Kedua, sembilan orang pemuka penyebar agama Islam di Indonesia yang disebut “Walisongo”. Mereka adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Drajat atau Raden Qasim, Sunan Kudus atau Ja’far Shadiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin, Sunan Kalijaga atau Raden Said, Sunan Muria atau Raden Umar Said dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.

Arti Warna PMII

1. Biru

Sebagai warna lukisan PMII, berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan Nusantara.

2. Biru Muda

Biru muda sebagaimana warna dasar perisai sebelah bawah, berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan takwa.

3. Kuning

Kuning sebagai warna dasar perisai-perisai sebelah bawah berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala dalam membela kepentingan kaum marginal.

Itulah makna atau arti dari lambang PMII. Semoga bermanfaat. Wallahu A’lam