Surat Al-Insyiqaq: Pokok Kandungan, Keutamaan dan Manfaatnya

Daftar Isi

Surat Al-Insyiqaq: Pokok Kandungan, Keutamaan dan Manfaatnya
Al-Insyiqaqa sendiri artinya adalah “terbelah/terbagi”. Surat yang terdiri atas 25 ayat ini termasuk dalam golongan Surat Makkiyyah, dan diturunkan sesudah Surat Al-Infithar. Ia diberi nama Surat Al-Insyiqaq karena merujuk pada lafaz insyiqaq yang terdapat pada ayat pertama.

Pokok Kandungan Surat Al-Insyiqaq

Adapun pokok kandungan dari Surat Al-Insyiqaq adalah sebagai berikut:

  1. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada permulaan hari kiamat;
  2. Menjelaskan tentang peringatan bahwa manusia harus bersusah payah menemui Tuhannya;
  3. Dalam menemui Tuhannya, ada yang memperoleh kebahagiaan, namun ada juga yang mendapatkan kesengsaraan;
  4. Menjelaskan tingkatan-tingkatan kejadian dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Keutamaan dan Manfaat Surat Al-Insyiqaq

Adapun fadhilah dan khasiat dari Surat Al-Insyiqaq adalah sebagai berikut:

Pertama, Surat Al-Insyiqaq adalah bagian dari Al-Mufashshal yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dibandingkan nabi-nabi sebelumnya.

Kedua, dapat dijadikan wasilah melihat Allah tanpa penghalang di akhirat.

Husain Abi Al-‘Ala’, berkata, “Saya mendengar Abu Abdullah berkata, ‘Barangsiapa yang membaca dua surat ini, dan menjadikan keduanya pada matanya di dalam salat fardu dan sunah, yakni idzas-sama’un-fatharat (Surat Al-Infithar), dan idzas-sama’un-syaqqat (Surat Al-Insyiqaq), tiada penghalang yang menghalanginya dari Allah, tidak ada pemisah yang memisahkannya dari Allah, dan ia senantiasa melihat Allah dan Allah juga melihatnya hingga ia selesai dilihat.’” (Tswabul A’mal: 151)

Ketiga, orang yang membacanya akan dilindungi Allah daripada menerima catatan amal perbuatan dari belakang punggungnya dan memudahkan seseorang wanita melahirkan.

Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat ini (Surat Al-Insyiqaq), maka Allah akan melindunginya dari diberikan catatan amal perbuatan dari belakang punggungnya, dan jika ditulis dan diletakkan pada wanita yang kesulitan melahirkan, maka ia akan melahirkan dengan cepat. (Tafsirul Burhan, Juz 8: 244)

Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan serta manfaat dari Surat Al-Insyiqaq. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu A’lam