Surat An-Nashr: Pokok Kandungan, Keutamaan dan Manfaatnya

Daftar Isi

Surat An-Nashr: Pokok Kandungan, Keutamaan dan Manfaatnya
An-Nashr sendiri artinya adalah “pertolongan”. Surat yang terdiri atas 3 ayat ini termasuk dalam golongan Surat Makkiyyah dan diturunkan setelah surat At-Taubah. Ia diberi nama Surat An-Nashr karena merujuk pada lafaz an-nashr yang terdapat pada ayat pertama.

Pokok Kandungan Surat An-Nashr

Adapun pokok kandungan dari Surat An-Nashr adalah janji Allah bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan, dan perintah dari Tuhan agar bertasbih, memuji-Nya, dan meminta ampunan kepada-Nya saat terjadi peristiwa yang menggembirakan.

Keutamaan dan Khasiat dari Surat An-Nashr

Adapun keutamaan dan khasiat dari Surat An-Nashr adalah sebagai berikut:

Pertama, Surat An-Nashr termasuk dalam Al-Mufashshal yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya.

Kedua, memperoleh pertolongan dari musuh, dikeluarkan dari kubur dengan aman dari Jahanam, dan dibukakan sebab-sebab kebaikan di dunia.

Abi Abdullah berkata, “Barangsiapa yang membaca Surat An-Nashr di dalam salat sunah atau wajib, maka Allah akan menolongnya dari semua musuhnya, ia akan datang di hari kiamat dengan membaca buku catatan amal, Allah mengeluarkannya dari perut kuburnya dalam keadaan aman dari panasnya Jahanam, neraka, dan hembusan Jahanam. Lalu ia tidak melintasi segala hal di hari kiamat, kecuali akan membahagiakannya dan mengabarkannya dengan kebaikan hingga ia masuk surga. Dan dibukakan untuknya sebab-sebab kebaikan di dunia selama hatinya tidak lemah dan meragu.(Tsawabul A’mal: 157)

Ketiga, memperoleh pahala seperti orang yang syahid bersama Nabi di hari fathul Makkah.

Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat ini, maka ia akan diberi pahala seperti pahala orang yang syahid bersama Nabi pada hari fathul Makkah, dan barangsiapa yang membacanya dalam salat dan membacanya setelah al-hamdul, maka salatnya akan diterima dengan sebaik-baiknya penerimaan.

Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan dan manfaat dari Surat An-Nashr. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu A’lam

IKUTI BLOG