Download Kitab Musnad Sunan ad-Darimi PDF Terjemah Indonesia dan Arab

Daftar Isi

Download Kitab Musnad Sunan ad-Darimi PDF Terjemah Indonesia dan Arab
Abusyuja.com – Kitab Musnad Darimi, atau Sunan ad-Darimi (سنن الدارمي), merupakan kitab kumpulan hadis-hadis penting yang dikarang oleh Abdullah ibn Abdul Rahman ad-Darimi (181H-255H).

Kitab yang sangat populer di kalangan pesantren ini memuat berbagai hadis beragam. Mulai dari Marfu’, Mauquf, dan Maqtu’. Kebanyakan hadis dari kitab ini bersandar langsung dari Nabi Muhammad SAW (Hadis Marfu’), dan ada sekitar 240 hadis Maqtu’, dan 89 hadis Mursal. Jumlah hadis yang dimuat dalam Sunan al-Darimi sekitar 3.367 hadis yang dibagi menjadi 24 bab.

Dalam penyampaian hadis Sunan al-Darimi, beliau menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada Isa ibn Umar al-Samaraqandi, kemudian setelah itu disampaikan kepada Abdullah ibn Ahmad ibn Hamawiya al-Sarkhasi (293–381 H), Abu'l-Waqt Abd al-Awwal ibn Isa ibn Shu'ayb al-Sijizzi (458–553 H), dan Abdur-Rahman ibn Muhammad ibn Muzaffar al-Dawudi "Jamal al-Islam" (374–467 H).

Sekilas Tentang ad-Darimi, Pengarang Sunan al-Darimi

Ad-Darimi merupakan salah satu imam ahli hadis suni. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdus Shamad. Sedangkan “Ad-Darimi” sendiri adalah nisbah (onomastika) dari Darim bin Malik dari kalangan at-Tamimi. Dan karena nisbah inilah beliau sangat masyhur. Sebab di zaman dulu sangat lazim penggunaan nama ulama atau sosok yang dihormati untuk mendapatkan keberkahan darinya.


Ad-Darimi lahir tahun 181 Hijriah di Samarkand, sekitar Irak. Beliau wafat bakda waktu Asar pada 8 Zulhijah tahun 255 Hijriah, namun dikebumikan esok harinya pada 9 Zulhijah (Hari Arafah). Beliau wafat dalam usia 75 tahun.

Ad-Darimi sedari kecil sangat masyhur akan kecerdasannya. Beliau sangat gemar mempelajari ilmu keislaman yang sedang berkembang pada masa itu. Beliau tidak pernah merasa malu demi mendapatkan ilmu.

Beliau pernah memburu ilmu di berbagai daerah, seperti Kufah, Wasith, dan Basrah. Beliau juga belajar di Syam (sekarang Suria), Damaskus, Shuwar, Hims, Kota Makkah, dan Madinah. Setelah dirasa cukup dan puas, beliau memutuskan kembali ke kampung halamannya, Samarkand.

Di antara guru-guru beliau adalah, Yazid bi Harun, Ya'la bin Ubaid, ja'far bin Aun, Abu Ali Ubaidulloh bin Abdul Majid al Hanafi, Basyar bin Umar al Zahrani, dan masih banyak lagi.

Sebagai ulama besar, beliau mampu melahirkan murid-murid yang menjadi ulama besar pula, seperti Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Al Tirmidzi, Abu Humaid, Roja' bin Marja, Muhammad bin Basyar, dan masih banyak lagi.

Download Kitab Musnad Sunan ad-Darimi

Sesuai judul di atas, kami akan membagikan link download kitab Musnad Sunan ad-Darimi versi terjemah bahasa Indonesia dan Arab. Berikut link downloadnya:


Download Kitab Musnad Sunan ad-Darimi PDF Terjemah Indonesia CHM

Download Kitab Sunan ad-Darimi PDF

Download Kitab Musnad PDF

Download Kitab Musnad Jami’ ad-Darimi PDF

NB: Untuk format CHM hanya bisa dibuka di PC/Dekstop

Demikian pembahasan singkat mengenai kitab Musnad Sunan ad-Darimi lengkap dengan link download dan profil pengarangnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam