Teks Nadhom Aqidatul Awam PDF Arab, Latin dan Artinya

Daftar Isi

Teks Nadhom Aqidatul Awam PDF Arab, Latin dan Artinya
Abusyuja.com – Aqidatul Awam merupakan salah satu kitab Tauhid karya ulama besar, seorang Waliyullah masyhur pada zamannya, yaitu Syekh Sayyid al-Marzuqi al-Maliki al-Hasani.

Kitab ini sangatlah populer di dunia Islam, bahkan digunakan untuk bahan ajar utama di berbagai pondok pesantren dan madrasah di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kitab Aqidatul Awam ini berisikan kumpulan nadhom yang membahas tentang dasar-dasar Ilmu Tauhid., maka tak jarang kitab ini menjadi kiblat utama bidang ilmu tauhid di sekolah-kolah dasar Islam mengingat racikan materinya yang begitu ringan dan mudah dipahami.

Bahkan nadhom Aqidatul Awam ini juga mulai dimasuki unsur instrumen seni, seperti dilagukan dengan berbagai irama dan dipadukan dengan berbagai alat musik islami, seperti gambus, rebana, dan masih banyak lagi.

Sekilas Tentang Profil Pengarang Aqidatul Awam

Kitab Aqidatul Awam dikarang oleh Sykeh Sayyid al-Marzuki al-Maliki al-Hasani. Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad Ramadhon bin Mansjur al-Maliki al-Hasani al-Hasani.

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1250 Hijriah. Beliau menuntut ilmu di Mekkah dan kemudian menjadi guru di Masjidilharam. Karena kecerdasan dan kemuliaannya, beliau diangkat menjadi mufti dalam mazhab Maliki.

Beliau adalah ulama yang masyhur akan kezuhudan dan ketakwaan. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Ibrahim al-Abidin. Kepadanya, beliau belajar tentang Qira’ah al-Asyrah. Beliau juga melahirkan beberapa murid kondang, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad ar-Rifa’i, dan Syekh Ahmad Dahman.

Sekilas Tentang Pokok Kandungan Kitab Aqidatul Awam

Kitab ini memuat 57 bait, dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah, serta kepada para sahabat dan ahli bait Nabi.

Kemudian di dalamnya juga membahas tentang kewajiban mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah.

Di dalamnya juga menjelaskan tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz para Rasul, serta nama-nama 25 Nabi yang wajib diketahui.

Ada juga pembahas tentang nama-nama 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah, kewajiban menerima ajaran yang disampaikan Rasul, serta iman kepada hari kiamat.

Ada juga penjelasan tentang nama-nama keluarga Nabi, cerita sejarah perjalanan Isra’ Mikraj, kewajiban mendirikan salat lima waktu, dan masih banyak lagi.

Nadhom Aqidatul Awam Lafaz , Arab, Latin, dan Artinya

أَبْـدَأُ بِـاسْمِ اللهِ وَالرَّحْـمَنِ * وَبِالرَّحِـيْـمِ دَائـِمِ اْلإِحْـسَانِ

Abdau bismillahi wa rohmani – wa birohimi daimil ihsani

Saya memulai dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya.


فَالْحَـمْـدُ ِللهِ الْـقَدِيْمِ اْلأَوَّلِ * اَلآخِـرِ الْبَـاقـِيْ بِلاَ تَحَـوُّلِ

Falhamdulillahil qodimil awali – al akhiril baqi bila tahawuli

Maka segala puji bagi Allah Yang Maha Dahulu, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Tetap tanpa ada perubahan.


ثُمَّ الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَـرْمَدَا * عَلَى الـنَّـبِيِّ خَيْرِ مَنْ قَدْ وَحَّدَا

Tsuma sholatu wassalamu sarmada – ‘ala nabiyi khoiri man qod wahada

Kemudian, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi sebaik-baiknya orang yang meng-Esakan Allah.


وَآلِهِ وَصَـحْبِهِ وَمَـنْ تَـبِـعْ * سَـبِيْلَ دِيْنِ الْحَقِّ غَيْرَ مُـبْـتَدِعْ

Wa alihi washohbihi waman tabi’ – sabiladinil haqi ghoiro mubtadi

Dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar bukan orang-orang yang berbuat bid’ah


وَبَعْدُ فَاعْلَمْ بِوُجُوْبِ الْمَعْرِفَـهْ * مِنْ وَاجِـبٍ ِللهِ عِشْـرِيْنَ صِفَهْ

Waba’du fa’lam bi wujubil ma’rifah – min wajibi lillahi ‘isrina shifah

Dan setelahnya Ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib.


فَاللهُ مَوْجُـوْدٌ قَـدِيْمٌ بَاقِـي * مُخَالـِفٌ لِلْـخَـلْقِ بِاْلإِطْلاَقِ

Fallohu maujudun qodimun baqi – mukholiful lilkholqi bil itlaqi

Allah itu Ada, Qodim, Baqi dan berbeda dengan makhluk-Nya secara mutlak.


وَقَـائِمٌ غَـنِيْ وَوَاحِـدٌ وَحَيّ * قَـادِرْ مُـرِيْـدٌ عَـالِمٌ بِكُلِّ شَيْ

Waqoimun ghoni wa wahidun wahay – qodir muridun ‘alimun biqulisyai

Berdiri sendiri, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Menghendaki, Maha Mengetahui atas segala sesuatu.


سَـمِـيْعٌ اْلبَصِـيْرُ وَالْمُتَكَلِّـمُ * لَهُ صِـفَاتٌ سَـبْعَـةٌ تَـنْـتَظِمُ

Sami’unil bashiru wal mutakalimu – lahu shifatun sab’atun tantadhimu

Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, Allah mempunyai 7 sifat yang tersusun.


فَقُـدْرَةٌ إِرَادَةٌ سـَمْـعٌ بـَصَرْ * حَـيَـاةٌ الْعِلْـمُ كَلاَمٌ اسْـتَمَرْ

Faqud rotun irodatun sam’un bashor – hayatunil ‘ilmu kalamu nistamar

yaitu Berkuasa, Menghendaki, Mendengar, Melihat, Hidup, Mempunyai Ilmu, Berbicara secara terus berlangsung.


وَجَائـِزٌ بِـفَـضْـلِهِ وَ عَدْلِهِ * تَـرْكٌ لـِكُلِّ مُمْـكِـنٍ كَفِعْلِهِ

Wajaizun bifadhlihi wa’adlihi – tarkullikuli mumkinin kafi’lihi

Dengan karunia dan keadilan-Nya, Allah memiliki sifat boleh (wenang) yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.


أَرْسَـلَ أَنْبِيَا ذَوِي فَـطَـانَـهْ * بِالصِّـدْقِ وَالتَـبْلِـيْغِ وَاْلأَمَانَهْ

Arsala ambiya dawi fatonah – bishidqi wattablighi wal amanah

Allah telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib yaitu cerdas, jujur, menyampaikan (risalah) dan dipercaya.


وَجَـائِزٌ فِي حَـقِّهِمْ مِنْ عَرَضِ * بِغَيْـرِ نَقْصٍ كَخَـفِيْفِ الْمَرَضِ

Waja-izun fi haqihim min ‘arodhi – min ghoiri naqshin kakhofi fil marodhi

Dan boleh di dalam hak Rosul dari sifat manusia tanpa mengurangi derajatnya, misalnya sakit yang ringan.


عِصْـمَـتُهُمْ كَسَائِرِ الْمَلاَئِكَهْ * وَاجِـبَـةٌ وَفَاضَلُوا الْمَـلاَئِكَهْ

‘ismatuhum kasairil malaikat – wajibatun wa fadholul malaikat

Mereka mendapat penjagaan Allah (dari perbuatan dosa) seperti para malaikat seluruhnya. (Penjagaan itu) wajib bahkan para Nabi lebih utama dari para malaikat.


وَالْمُسْـتَحِيْلُ ضِدُّ كُلِّ وَاجِبِ * فَاحْفَظْ لِخَمْسِـيْنَ بِحُكْمٍ وَاجِبِ

Wal mustahilu dhidu kulli wajibi – fahfadh likhomsina bihukmin wajibi

Dan sifat mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib maka hafalkanlah 50 sifat itu sebagai ketentuan yang wajib.


تَفْصِيْلُ خَمْسَةٍ وَعِشْـرِيْنَ لَزِمْ * كُـلَّ مُـكَلَّـفٍ فَحَقِّقْ وَاغْـتَنِمْ

Tafshilu khomsatin wa ‘isrina lazim – kula mukalafin fahaqqiq waghtanim

Adapun penjabaran nama para Rosul ada 25 itu wajib diketahui bagi setiap mukalaf, maka yakinilah dan ambillah keuntungannya.


هُمْ آدَمٌ اِدْرِيْسُ نُوْحٌ هُـوْدُ مَعْ * صَالِـحْ وَإِبْرَاهِـيْـمُ كُلٌّ مُـتَّبَعْ

Hum adamun idrisun nuhun hudu ma’ – sholih wa ibrohimu kullu mutaba’

Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud serta Sholeh, Ibrahim (yang masing-masing diikuti berikutnya).


لُوْطٌ وَاِسْـمَاعِيْلُ اِسْحَاقُ كَذَا * يَعْقُوبُ يُوسُـفُ وَأَيُّوْبُ احْتَذَى

Luthun wa isma’ilu ishaqu kadza – ya’qubu yusufu wa ayubuhtadza

Luth, Ismail dan Ishaq demikian pula Yaqub, Yusuf dan Ayyub dan selanjutnya.


شُعَيْبُ هَارُوْنُ وَمُوْسَى وَالْيَسَعْ * ذُو الْكِـفْلِ دَاوُدُ سُلَيْمَانُ اتَّـبَعْ

Syu’aibu harunu wamusa wal yasa’ – dzulkifli dawudu sulaimanuttaba’

Syuaib, Harun, Musa dan Alyasa’, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman yang diikuti.


إلْيَـاسُ يُوْنُسْ زَكَرِيـَّا يَحْيَى * عِيْسَـى وَطَـهَ خَاتِمٌ دَعْ غَـيَّا

Ilyasu yunusu zakariya yahya – ‘isa wa thoha khotimun da’ ghoya

Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Thaha (Muhammad) sebagai penutup, maka tinggalkanlah jalan yang menyimpang dari kebenaran


عَلَـيْهِمُ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ * وَآلِـهِمْ مـَا دَامَـتِ اْلأَيـَّـامُ

‘alaihimu sholatu wasalamu – wa alihi madamatil ayamu

Semoga shalawat dan salam terkumpulkan pada mereka dan keluarga mereka sepanjang masa.


وَالْمَـلَكُ الَّـذِيْ بِلاَ أَبٍ وَأُمْ * لاَ أَكْلَ لاَ شُـرْبَ وَلاَ نَوْمَ لَـهُمْ

Wal malakuladzi bila abi wa um – la aklala syurba wala nauma lahum

Adapun para malaikat itu tetap tanpa bapak dan ibu, tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur.


تَفْـصِـيْلُ عَشْرٍ مِنْهُمُ جِبْرِيْلُ * مِـيْـكَـالُ اِسْـرَافِيْلُ عِزْرَائِيْلُ

Tafshilu ‘asyrimmihumu jibrilu – mikalu isrofilu ‘izroilu

Secara terperinci mereka ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail.


مُنْـكَرْ نَكِـيْرٌ وَرَقِيْبٌ وَكَذَا * عَتِـيْدٌ مَالِكٌ ورِضْوَانُ احْتَـذَى

Munkar nakirun wa roqibun wakadza – ‘atidun malikun waridhwa nuhtada

Munkar, Nakiir, dan Roqiib, demikian pula ‘Atiid, Malik, dan Ridwan dan selanjutnya.


أَرْبَـعَـةٌ مِنْ كُتُبٍ تَـفْصِيْلُهَا * تَوْارَةُ مُوْسَى بِالْهُدَى تَـنْـزِيْلُهَا

Arba’atun min kutubin tafsiluha – taurotu musa bil huda tanziluha

Empat dari Kitab-kitab Suci Allah secara terperinci adalah Taurat bagi Nabi Musa diturunkan dengan membawa petunjuk.


زَبُـوْرُ دَاوُدَ وَاِنْجِـيْـلُ عَلَى * عِيْـسَى وَفُـرْقَانُ عَلَى خَيْرِ الْمَلاَ

Zaburu dawuda wa injilu ‘ala – ‘isma wafurqonu khoiril mala

Zabur bagi Nabi Dawud dan Injil bagi Nabi Isa dan Al-Qur’an bagi sebaik-baik kaum (Nabi Muhammad SAW).


وَصُحُـفُ الْخَـلِيْلِ وَالْكَلِيْمِ * فِيْهَـا كَلاَمُ الْـحَـكَمِ الْعَلِـيْمِ

Wa shuhuful kholili wal kalami – fiha kalamul hakamil ‘alimi

Dan lembaran-lembaran (Shuhuf) suci yang diturunkan untuk Al-Kholil (Nabi Ibrohim) dan Al-Kaliim (Nabi Musa) mengandung Perkataan dari Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.


وَكُـلُّ مَا أَتَى بِهِ الـرَّسُـوْلُ * فَحَـقُّـهُ التَّسْـلِـيْمُ وَالْقَبُوْلُ

Wakuluma ata bihi rosulu – fahaqquhu taslimu wal qobulu

Dan segala apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita wajib pasrah dan menerima.


إِيْـمَـانُنَا بِـيَوْمِ آخِرٍ وَجَبْ * وَكُلِّ مَـا كَانَ بِـهِ مِنَ الْعَجَبْ

Imanuna biyaumi akhhirin wajab – wakuli ma kana bihi minal ‘ajab

Keimanan kita kepada Hari Akhir hukumnya wajib, dan segala perkara yang dahsyat pada Hari Akhir.


خَاتِمَةٌ فِي ذِكْرِ بَاقِي الْوَاجِبِ * مِمَّـا عَـلَى مُكَلَّفٍ مِنْ وَاجِبِ

Khotimatun fi dzikri baqil wajibi – mima ‘ala mukalafin min wajibi

Sebagai penutup untuk menerangkan ketetapan yang wajib, dari hal yang menjadi kewajiban bagi mukalaf.


نَبِـيُّـنَا مُحَمَّدٌ قَدْ أُرْسِــلاَ * لِلْـعَالَمِـيْـنَ رَحْـمَةً وَفُضِّلاَ

Nabiyuna muhammadun qod ursila – lil ‘alamina rohmatan wa fudhila

Nabi kita Muhammad telah diutus untuk seluruh alam sebagai Rahmat dan keutamaan diberikan kepada beliau SAW melebihi semua.


أَبـُوْهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الْمُطَّلِـبْ * وَهَاشِـمٌ عَبْدُ مَنَافٍ يَنْتَسِـبْ

Abuhu ‘abdullohi ‘abdul mutholib – wa hasyimun ‘abdu manafin yantasib

Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Mutalib, dan nasabnya bersambung kepada Hasyim putra Abdu Manaf.


وَأُمُّـهُ آمِـنَةُ الـزُّهْــرِيـَّهْ * أَرْضَـعَتْهُ حَلِيْمَـةُ السَّـعْدِيـَّهْ

Wa ummuhu aminatu zuhriyyah – ardho’athu halimatu sa’diyyah

Dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah, yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sadiyyah.


مَوْلـِدُهُ بِمَـكَّـةَ اْلأَمِيْــنَهْ * وَفَاتُـهُ بِـطَـيْـبَةَ الْـمَدِيْنَهْ

Mauliduhu bimakatal aminah – wafatuhu bithoibatal madinah

Lahirnya di Makkah yang aman, dan wafatnya di Toyibah (Madinah).


أَتَـمَّ قَـبْـلَ الْـوَحْيِ أَرْبَعِيْنَا * وَعُـمْـرُهُ قَدْ جَاوَزَ السِّـتِّيْنَا

Atama qoblal wahyi arba’ina – wa ‘umruhu qodjawaza sitinah

Sebelum turun wahyu, nabi Muhammad telah sempurna berumur 40 tahun, dan usia beliau 60 tahun lebih.


وَسَـبْـعَةٌ أَوْلاَدُهُ فَمِـنْـهُمُ * ثَلاثَـةٌ مِـنَ الذُّكـُوْرِ تُـفْهَمُ

Wa sab’atun auladuhu faminhumu – tsalatsatun mina dzukuri tufhamu

Ada 7 orang putra-putra nabi Muhammad, di antara mereka 3 orang laki-laki, maka pahami itu.


قَاسِـمْ وَعَبْدُ اللهِ وَهْوَ الطَّيِّبُ * وَطَاهِـرٌ بِذَيْـنِ ذَا يُـلَـقَّبُ

Qosim wa ‘abdullohi wahwa thoyibu – wathohirun bidzaini dza yulaqobu

Qasim dan Abdullah yang bergelar At-Thoyyib dan At-Thohir, dengan 2 sebutan inilah (At-Thoyyib dan At-Thohir) Abdullah diberi gelar.


أَتَاهُ إبْرَاهِـيْـمُ مِنْ سُـرِّيـَّهْ * فَأُمُّـهُ مَارِيَّةُ الْـقِـبْـطِـيَّـهْ

Atahu ibrohimu min surriyah – fa ummuhu mariyatul qibtiyah

Anak yang ketiga bernama Ibrohim dari Sariyyah (Amat perempuan), ibunya (Ibrohim) bernama Mariyah Al-Qibtiyyah.


وَغَيْـرُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ خَـدِيْجَهْ * هُمْ سِتَـةٌ فَخُـذْ بِهِمْ وَلِـيْجَهْ

Wa ghoiru ibrohima min khodzijah – hum sittatun fakhud bihim walijah

Selain Ibrohim, ibu putra-putri Nabi Muhammad berasal dari Khodijah, mereka ada 6 orang (selain Ibrahim), maka kenalilah dengan penuh cinta.


وَأَرْبَعٌ مِـنَ اْلإِنَاثِ تُـذْكَـرُ * رِضْـوَانُ رَبِّي لِلْجَمِـيْعِ يُذْكَرُ

Wa arba’un minal inatsi tudzkaru – ridhwanu robbi liljami’I yudzkaru

Dan 4 orang anak perempuan Nabi akan disebutkan, semoga keridhaan Allah untuk mereka semua.


فَاطِـمَـةُ الزَّهْرَاءُ بَعْلُهَا عَلِيْ * وَابْنَاهُمَا السِّـبْطَانِ فَضْلُهُمُ جَلِيْ

Fatimatu zahroi ba’luha ‘ali – wabnahuma sibthoini fadhluhum jail

Fathimah Azzahro yang bersuamikan Ali bin Abi Tholib, dan kedua putra mereka (Hasan dan Husein) adalah cucu Nabi yang sudah jelas keutamaannya.


فَزَيْـنَبٌ وَبَعْـدَهَـا رُقَـيَّهْ * وَأُمُّ كُـلْـثُـومٍ زَكَـتْ رَضِيَّهْ

Fa zainabun wa ba’daha riqoyah – wa ummu kultsumin zakat rodhiyyah

Kemudian Zaenab dan selanjutnya Ruqayyah, dan Ummu Kultsum yang suci lagi diridai.


عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَفَاةُ الْمُصْطَفَى * خُيِّـرْنَ فَاخْتَرْنَ النَّـبِيَّ الْمُقْتَفَى

‘an tis’I niswatin wa faatul mushthofa – khuyyirna fakhtarna nabiyal mushthofa

Dari 9 istri Nabi ditinggalkan setelah wafatnya, mereka semua telah diminta memilih surga atau dunia, maka mereka memilih nabi sebagai panutan.


عَائِشَـةٌ وَحَفْصَـةٌ وَسَـوْدَةُ * صَـفِيَّـةٌ مَـيْـمُـوْنَةٌ وَ رَمْلَةُ

‘aisatun wa hafshotun wa saudah – shofiyatun maimunatun wa romlah

‘Aisyah, Hafshah, dan Saudah, Shofiyyah, Maimunah, dan Romlah.


هِنْدٌ وَ زَيْـنَبٌ كَذَا جُوَيـْرِيَهْ * لِلْمُـؤْمِـنِيْنَ أُمَّـهَاتٌ مَرْضِـيَّهْ

Hindun wa zainabun kadza juwairiyah – lil mukminina ummahatun mardhiyyah

Hindun dan Zaenab, begitu pula Juwairiyyah, Bagi kaum mukmin mereka menjadi ibu-ibu yang diridai.


حَمْـزَةُ عَمُّـهُ وعَـبَّاسٌ كَذَا * عَمَّـتُـهُ صَـفِيَّـةٌ ذَاتُ احْتِذَا

Hamzatun ‘ammahu wa ‘abbasu kadza – ‘ammatuhu shofiyyatun dzatuhtidza

Hamzah adalah Paman Nabi demikian pula ‘Abbas, Bibi Nabi adalah Shofiyyah yang mengikuti Nabi.


وَقَبْـلَ هِجْـرَةِ النَّـبِيِّ اْلإِسْرَا * مِـنْ مَـكَّةَ لَيْلاً لِقُدْسٍ يُدْرَى

Wa qobla hijroti nabiyyil isro – min makatin lailan liqudsin yudro

Dan sebelum Nabi Hijrah (ke Madinah), terjadi peristiwa Isro’. Dari Makkah pada malam hari menuju Baitul Maqdis yang dapat dilihat.


وَبَعْدَ إِسْـرَاءٍ عُرُوْجٌ لِلسَّـمَا * حَتَّى رَأَى النَّـبِيُّ رَبًّـا كَـلَّمَا

Wa ba’da isroin ‘urujun lissama – hatta roa nabiyyu rubban kullama

Setelah Isro’ lalu Mikraj (naik) ke atas sehingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata.


مِنْ غَيْرِكَيْفٍ وَانْحِصَارٍ وَافْـتَرَضْ * عَلَيْهِ خَمْسًا بَعْدَ خَمْسِيْنَ فَرَضْ

Min ghoiri kaifin wanhishorin waftaridh – ‘alaihi khomsan ba’da khomsina farodh

Berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Di sinilah diwajibkan kepadanya (salat) 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu.


وَبَـلَّـغَ اْلأُمَّـةَ بِاْلإِسْــرَاءِ * وَفَـرْضِ خَـمْـسَةٍ بِلاَ امْتِرَاءِ

Wa balaghil ummata bil isroi – wa fardhi khomsatin bilamtiroi

Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isro’ tersebut. Dan kewajiban salat 5 waktu tanpa keraguan.


قَدْ فَازَ صِـدِّيْقٌ بِتَصْـدِيْقٍ لَهُ * وَبِالْعُرُوْجِ الصِّـدْقُ وَافَى أَهْلَهُ

Qod faza shiddiqun bitashdiqin lahu – wa bil ‘uruji shidqu wa fa ahlahu

Sungguh beruntung sahabat Abu Bakar As-Shiddiq dengan membenarkan peristiwa tersebut, juga peristiwa Mikraj yang sudah sepantasnya kebenaran itu disandang bagi pelaku Isro’ Mikraj.


وَهَـذِهِ عَقِيْـدَةٌ مُخْـتَصَرَهْ * وَلِلْـعَـوَامِ سَـهْـلَةٌ مُيَسَّرَهْ

Wa hadihi ‘aqidatun mukhtashoroh – wa lil’awamili sahlatun muyassaroh

Inilah keterangan Aqidah secara ringkas bagi orang-orang awam yang mudah dan gampang.


نَاظِمُ تِلْكَ أَحْـمَدُ الْمَرْزُوْقِيْ * مَنْ يَنْتَمِي لِلصَّـادِقِ الْمَصْدُوْقِ

Nadhimu tilka ahmadul marzuqi – man yantami lishodiqil mashduqi

Yang di nadhomkan oleh Ahmad Al Marzuqi, seorang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad (As-Shodiqul Mashduq).


وَالْحَمْدُ ِللهِ وَصَـلَّى سَـلَّمَا * عَلَـى النَّبِيِّ خَيْرِ مَنْ قَدْ عَلَّـمَا

Walhamdu lillahi washolla sallama – ‘ala nabiyyu khoiri man qod ‘allama

Dan segala puji bagi Allah serta Shalawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi sebaik-baik orang yang telah mengajar.


وَاْلآلِ وَالصَّـحْبِ وَكُلِّ مُرْشِدِ * وَكُلِّ مَـنْ بِخَيْرِ هَدْيٍ يَقْتَدِيْ

Wal ali wa shohbi wakulli mursyidi – wakuli man bikhoirin hadyin yaqtadi

Juga kepada keluarga dan sahabat serta orang yang memberi petunjuk dan orang yang mengikuti petunjuk.


وَأَسْـأَلُ الْكَرِيْمَ إِخْلاَصَ الْعَمَلْ * ونَفْعَ كُلِّ مَنْ بِهَا قَدِ اشْـتَغَلْ

Wa as alul karima ikhlashol ‘amal – wa naf’a kulla man biha qodisytaghol

Dan saya mohon kepada Allah yang Maha Pemurah keikhlasan dalam beramal dan manfaat bagi setiap orang yang berpegang teguh pada aqidah ini.


أَبْيَاتُهَا ( مَيْـزٌ ) بِـعَدِّ الْجُمَلِ * تَارِيْخُهَا ( لِيْ حَيُّ غُرٍّ ) جُمَلِ

Abyatuha maizun bi ‘addil jumali – tarikhuha li hayyu ghurrin jumali

Nadhom ini ada 57 bait dengan hitungan abjad, tahun penulisannya 1258 Hijriah.


سَـمَّيْـتُهَا عَـقِـيْدَةَ الْعَوَامِ * مِـنْ وَاجِبٍ فِي الدِّيْنِ بِالتَّمَامِ

Sammaituha ‘aqidatal ‘awama – min wajibin fiddiini bittamaali

Aku namakan aqidah ini Aqidatul Awam, keterangan yang wajib diketahui dalam urusan agama dengan sempurna.

Download Nadhom Aqidatul Awam PDF

Berikut adalah link download Nadhom Aqidatul Awam PDF lengkap dengan syarah-syarahnya:

Download Kitab Aqidatul Awam Arab dan Terjemah (arti) PDF

Tashilul Marom li Darisi Aqidatil Awam (تسهيل المرام لدارس عقيدة العوام)

Jila' Al-Afham Syarah Aqidatil Awam (جلاء الأفهام شرح عقيدة العوام)

Jila' Al-Afham Syarah Aqidatil Awam (جلاء الأفهام شرح عقيدة العوام)

Nuruzh Zholam Syarah Manzhumati Aqadatul Awam (نورالظلام شرح منظومة )

Tahsil Nail Al-Anam li Bayan Aqidatil Awam (تحصيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام)

Sharh Aqidah Al-Awam by Sayid Muhamad ibn Alawi Al-Maliki in English

Demikianlah pembahasan singkat mengenai teks nadhom Aqidatul Awam dalam lafaz Arab, latin, dan terjemah Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam

IKUTI BLOG