Pengertian dan Penjelasan Salat Lengkap dengan Dalilnya


Pengertian dan Penjelasan Salat Lengkap dengan Dalilnya_Salat adalah rukun islam yang kedua setelah sahadat yang harus di lakukan bagi kaum muslimin.
Hukum solat sendiri adalah fardhu ain (kewajiban yang tidak boleh di wakilkan). Dan di bawah ini adalah beberapa dalil dari Al-Quran :

QS. Al-Ankabut ayat 45;


وَاَقِيْمِ الصَّلَوةَ اِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرَ


 Artinya: “Kerjakanlah sholat sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.”

QS. Al-Baqarah ayat 43;


 وَاَقِيْمُوْ الصَّلَىةَ وَآتُوْ الزَّكَوةَوَارْكَعُوْامَعَ الرَّاكِعِيْنَ


Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku’.”

QS. Al-Baqarah ayat 110;


 وَاَقِيْمُوْ الصَّلَوْةَ وَآتُوْالزَّكَوةَ وَمَاتُقَدِّمُوْا لاَ نْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدُاللهِط اِنَّ اللهَ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ


Artinya : "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

QS. An-Nuur ayat 56;


 وَاَقِيْمُوْ الصَّلاَةَ وَآتُوْ الزَّكَوةَ وَاَطِيْعُوْ االرَّسُوْلَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُوْنَ


Artinya : "Dan kerjakanlah sholat, berikanlah zakat, dan taat kepada Rasul, agar supaya kalian semua diberi rahmat."
http://abusyuja.blogspot.com/2017/05/Pengertian-dan-Penjelasan-Salat-Lengkap-dengan-Dalilnya.html

Salat juga merupakan hasil Isra' wal mi'raj Rasulullah SAW  yang begitu pentingnya, Selama kita masih bernafas, kita tetap di wajibkan untuk salat meskipun nanti ada beberapa keadaan yang berbeda sesuai kemampuan kita.

Urutan Posisi Salat Sesuai Kemampuan.

1. Di wajibkan dengan posisi berdiri apabila kita mampu dan sehat
2. Jika tidak mampu berdiri maka laksanakanlah salat dengan posisi duduk.
3. Jika dudukpun tidak mampu maka salatlah dengan posisi terlentang tidur miring (sebelah kanan).
4. Jika tidur miring tidak bisa maka laksanakanlah salat dengan tidur terlentang.
5. Jika nomer empat tidak mampu juga maka salatlah menggunakan isyarat mengkedipkan mata.


Pembagian Salat Fardhu


1. Salat Dzuhur

Awal waktunya adalah condongnya matahri sedangkan akhir solat dzuhur yaitu apabila bayangan benda sama dengan bendanya

2. Slat Ashar

Awal waktu solat ashar yaitu apabila bayangan sama dengan bendanya dan akhir waktu solat ashar  dalam waktu ikhtiyar adalah panjang bayangan 2 kali panjang benda adapun akhir waktu jawaz nya yaitu sampai terbenamnya matahari

3. Salat Magrib

Awal waktu solat magrib yaituterbenamnya matahri sedangkan akhir waktu solat magrib adalah keluar nya mega merah ( tidak sampai masuknya waktu isya’) jadi sangat sedikit waktu solat magrib.

4. Salat Isya’ 

Awal waktu solat isya’ adalah terbenamnya mega merah dan akhir waktu solat isyak adalah untuk yang ikhtiyar adalah sampai sepertiganya  malam namun untuk akhir waktu yang jawaz sampai terbitnya fajar yang ke dua ( shoddiq).

5. Salat Subuh

Awal waktu salat subuh adalah dari terbitnya fajar sidiq sampai terbitnya mega merah
Fajar Kadzib adalah fajar bohong, maksutnya fajar yang muncul tapi menghilang lagi.
Fajar Sidiq adalah fajar yang benar-benar muncul dan tidak menghilang lagi.
Biasanya, kedua fajar tersebut akan beriringan, di awali dari fajar kadzib, lalu fajar sidiq

Syarat Wajibnya Salat

Syarat wajibnya shalat ada tiga yaitu

 • Islam,  termasuk  seorang muallaf
 • Akil baligh ( seseorang yang telah berumur 15 bagi yang lelaki dan umur 9 tahun bagi yang wanita)
 • Berakal sehat , yaitu batas mulainya kewajiban ( taklif)
 • Syarat Sah nya Shalat

Syarat yang Harus di Penuhi (Sebelum) Melakukan Solat

 • Suci dari hadas besar maupun hadas kecil.
 • Menutup aurat.
 • Tahu waktu masuknya solat.
 • Tempatnya harus suci ter khusus pada alas yang di buat untuk pijakan kaki dan tangan saat sujud harus suci.
 • Menghadap qiblat, boleh tidak menghadap qiblat asalkan kita berada dalam 2 keadaan seperti di bawah ini.


 1. Ketika kita sangat takut
 2. ketika kita solat berada di dalam bus,pesawat ,kereta atau alat transportasi sejenisnya.


Rukun Dan Sunahnya Salat

Rukun sholat adalah semua perkara yang di lakukan di dalam solat
Apabila tidak di kerjakan solatnya tidak sah, adapaun rukun solat itu banyaknya ada 17 yaitu

 • Berdiri apabila kuasa
 • Takbirotul ihrom
 • Membaca alfatikhah
 • Ruku’
 • Tuma’ ninah dalam ruku’
 • I’tidal
 • Tuma’ninah dalam I’tidal
 • Sujud
 • Tumakninah dalam sujud
 • Duduk diantara 2 sujud
 • Tumakninah saat duduk di antara 2 sujud
 • Tahiyat akhir
 • Tumakninah ketika Tahiyat akhir
 • Membaca solawat atas nabi dan keluarga nabi
 • Salam
 • Niat keluar dari sholat
 • Tertib


Sunah Sunah di Dalam Salat

Sunah sebelum melaksanakan salat yaitu adzan dan iqomah
Adapun sunah sewaktu melaksanakan solat yaitu tasyahud awwal dan membaca doa qunut di waktu menjalankan solat subuh

Perkara-Perkara yang Membatalkan Salat

Perkara yang membatalkan solat ada 11 perkara yaitu:

 • Berbicara dengan sengaja hingga memahamkan orang yang mendengarnya
 • Bergerak dengan lebih dari 3 kali gerakan
 • Terbukanya aurat apabila tidak di tutup dengan seketika
 • Berubahnya niat
 • Membelakangi qiblat
 • Makan
 • Minum
 • Tertawa terbahak bahak
 • Murtad
 • Adanya najis di pakaian atau tempat kita solat
 • Ragu ragu apakah sudah berniat atau belum


Waktu-Waktu Haram Melakukan Sholat

Waktu waktu yang haram untuk melakukan sholat itu ada 5 waktu yaitu

 • Setelah solat subuh
 • Saat terbit matahri dan sampai sempurna naik satu tombak
 • Saat posisi matahri berada di tengah tengah kepala kita
 • Setelah sholat ashar
 • Saat matahri terbenam sampai sempurna

Sekian pembahasan mengenai Definisi dan penjelasan salat lengkap, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamin...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel