Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Kitab Akhlak Lil Banin Jilid 3 Arab dan Terjemah PDF

Download Terjemah Kitab Akhlak Lil Banin Jilid 3 (PDF)
Abusyuja.com – Sesuai judul di atas, kami akan membagikan link download kitab Akhlak Lil Banin versi PDF Jilid/Juz 3 Terjemah Indonesia dan Bahasa Arab. Tetapi sebelumnya, kami akan paparkan secara singkat mengenai profil dari pengarangan kitab Akhlak Lil Banin ini, serta pemaparan beberapa substansi yang terkandung dalam kitab ini. Simak selengkapnya:

Sekilas tentang pengarang kitab Akhlak Lil Banin

Kitab Akhlak Lil Banin dikarang oleh Syeikh Umar bin Ahmad Baradja. Beliau adalah salah satu ulama masyhur di kalangan para santri. Kepopulerannya di lingkungan santri tidak perlu diagunkan lagi. Sebab, buku-buku beliau sudah tersebar luas di seluruh pesantren di Nusantara.


Syeikh Umar bin Ahmad Baradja lahir di kampung Ampel Maghfur Jawa Timur pada 10 Jumadilakhir 1331 Hijriah atau 17 Mei tahun 1913 Masehi. Sejak kecil, beliau diasuh dan dididik oleh kakeknya, Syaikh Hasan bin Muhammad Baradja, seorang ulama masyhur ahli nahwu dan fiqih.

Nasab beliau menyambung sampai Seiwun, Hadralmaut, Yaman. Nenek moyangnya yang ke-18, Syaikh Sa'ad (Abi Raja'). Mata rantai keturunan tersebut bertemu pada kakeknya Nabi Muhammad Saw. yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah.

Umar bin Ahmad Baradja muda kala itu memiliki kecerdasan yang istimewa, beliau mendalami bahasa Arab dengan tekun. Di antara guru-guru beliau adalah: Al-Ustadz Abdul Qodir bin Ahmad bil Faqih (Malang), Al-Ustadz Muhammad bin Husein Ba‟bud (Lawang), Al-Habib Abdul Qodir bin Hadi Assegaf, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf (Surabaya), Al-Habib Alwi bin Abdullah Assegaf (Solo), Al-Habib Hamid bin Muhammad As-Sery (Malang), Syaikh Robaah Hassunah Al-Kholili (Palestina), Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid (Surabaya), Al-Habib Ahmad bin Alwi Al- Jufri (Pekalongan), Al-Habib Zein bin Abdullah Alkaf (Gresik), Al-Habib Alwi bin Muhammad Al- Muhdhar (Bondowoso), dan masih banyak lagi.

Beliau juga berguru kepada ulama-ulama luar negeri, di antaranya yaitu Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Hady Assegaf (Seiwun, Hadramaut, Yaman), As-Syaikh Muhammad Said Al- Hadrawi Al-Makky (Mekkah), Al-Habib Alwi bin Salim Alkaff, Al-habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad (Geidun, Hadaramaut, Yaman), As-Sayyid Muhammad bin Amin Al-Quthbi, As-Syaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri (Tarim, Hadramaut, Yaman), Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Haddar, dan masih banyak lagi.

Di antara ciri khas beliau adalah berpenampilan sederhana, tidak berlebihan, dan rapi. Beliau tidak suka membangga-banggakan diri, baik tentang keilmuan yang dimilikinya, amaliahnya, atau ibadahnya. Beliau juga terkenal memiliki sifat rendah hati sangat tinggi.

Syeikh Umar bin Ahmad Baradja adalah sosok ulama yang mengedepankan istiqamah, baik dalam hal ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Kehidupannya selalu diusahakan agar sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat.

Sekilas tentang kitab Akhlak Lil Banin Juz 3

Akhlak Lil Banin adalah salah satu kitab akhlak, adab, atau etika yang sangat populer di kalangan pelajar Islam. Kitab ini diracik khusus dengan bahasa tutur yang sederhana agar mudah dipahami oleh para murid.

Pada Akhlak Lil Banin Jilid 1, mualif (pengarang) lebih memfokuskan pembahasannya pada pengenalan etika atau akhlak secara fundamental, untuk Akhlak Lil Banin Jilid 2, mualif lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh pelajar. Sedangkan untuk Akhlak Lil Banin Jilid 3 ini, penulis lebih menekankan pada permasalahan adab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar, siswa, atau murid.

Pada bagian awal Akhlak Lil Banin Jilid 3, mualif memaparkan secara rinci mengenai adab atau etika saat belajar, adab ketika duduk, jenis-jenis etika dalam berbicara atau percakapan.

Kemudian di dalamnya juga membahas mengenai etika ketika makan sendirian, dan etika ketika makan bersama-sama, mayoran (dalam istilah pesantren), atau makan bersama sekelompok orang.

Di bagian pertengahan, Akhlak Lil Banin Jilid 3, mualif memaparkan secara rinci mengenai adab ketika berkunjung dan meminta izin, adab ketika menjenguk orang sakit, serta adab ketika sakit.

Ada juga pembahasan mengenai adab ketika berkunjung di makam (berziarah), adab ketika mengalami musibah, adab ketika berkunjung untuk mengucapkan selamat, serta adab bepergian.

Dan di bagian akhir, mualif secara rinci memaparkan mengenai adab ketiak tidur, adab ketika bangun tidur, adab ketika jam istirahat, dan adab ketika bermusyawarah.

Download Kitab Akhlak Lil Banin Jilid 3

Sesuai judul di atas, kami akan membagikan link download Kitab Akhlak Lil Banin Juz 3 PDF, baik versi bahasa Arab maupun versi Terjemahnya. Berikut link downloadnya:


Download Kitab Akhlak Lil Banin jilid lainnya:

Download Kitab Akhlak Lil Banin Jilid 1 (DI SINI)

Download Kitab Akhlak Lil Banin Jilid 2 (DI SINI)

Download Kitab Akhlak Lil Banin Jilid 4 (DI SINI)

Demikian informasi mengenai kitab Akhlak Lil Banin lengkap dengan profil pengarang, kajian substansi kitab, dan link downloadnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A'lam