Download Terjemah Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah PDF dan Arab

Daftar Isi

Download Terjemah Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah PDF dan Arab
Abusyuja.com – Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah merupakan kitab paling masyhur sebagai rujukan ketika kita ingin mencari doa-doa dan berbagai bacaan zikir.

Di pelosok pesantren tanah air, kitab ini sudah lazim dikaji, bahkan menjadi salah satu kitab paling lengkap sebagai rujukan induk tentang doa dan zikir yang populer di dunia Islam.

Kurang lebih, kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah memuat sekitar 1324 doa dan zikir dengan berbagai sumber rujukan hadis yang memiliki derajat yang berbeda-beda.

Kitab ini juga telah mengalami tahqiq oleh Amir bin Ali Yasin, salah satu murid Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Tujuannya adalah untuk merapikan sekaligus memilah hadis di dalamnya agar menjadi kelompok hadis yang sederajat dengan hadis Shahih, hasan, daif, munkar, atau maudhu’.

Sekilas Tentang Imam Nawawi, Pengarang Al-Adzkar An-Nawawiyah

Beliau adalah Imam Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam al-Allamah Muhyiddin Yahya an-Nawawi ad-Damasyqi (الإمام العلامة أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي). Sedangkan Al-Imam al-Allamah Muhyiddin sendiri gelar Islam beliau.

Beliau adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi’i. Beliau lahir di desa Nawa, dekat dengan kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah.

Beliau adalah ulama besar dalam bidang fiqih dan hadis. Beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, dan melakukan berbagai ibadah seperti wirid, puasa, zikir, dan masih banyak lagi.

Ulama yang sudah bersumbangsih dalam memperkaya tradisi keilmuan Islam ini telah berguru dengan ulama-ulama besar, seperti Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Imaduddin bin Abdul Karim al-Harastani, Syamsuddin bin Abu Umar, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf al-Maqdisi an-Nabalusi.

Di bidang hadis, beliau juga belajar dengan ulama besar, seperti Syekh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi.

Sedangkan di bidang fiqih, beliau belajar dengan Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Maghribi al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin al-Arbili, dan masih banyak lagi.

Beliau juga memiliki murid yang tidak sedikit. Di antara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadis darinya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya.

Imam Nawawi selama hidupnya telah menciptakan berbagai karya fenomenal, di antaranya yaitu kitab Arbain Nawawi yang berisikan 40 kumpulan hadis (lebih tepatnya 42 hadis penting). Kitab ini sudah menjadi makanan wajib di pondok-pondok pesantren.

Ada juga kitab Riyadhus Shalihin. Kumpulan hadis mengenai sikap, etika, atau tingkah laku yang saat ini digunakan di dunia Islam.

Ada juga kitab Al-Minhaj, kitab syarah Sahih Muslim yang isinya penjelasan kitab Muslim bin al-Hajjaj.

Di bidang fiqih, beliau menulis kitab paling fenomenal, Minhajut Thalibin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي).

Ada juga kitab Al-Majmu’ Syarah Muhadzab yang membahas tentang pedoman atau panduan hukum Islam. Kitab ini biasanya dijadikan pegangan wajib di forum-forum Bahtsul Masail.

Selain bidang hadis dan fiqih, beliau juga menulis kitab dalam bidang bahasa, akhlak, dan masih banyak lagi.

Sekilas Tentang Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah

Dalam kitab ini, Imam Nawawi menghimpun berbagai hadis yang menyebutkan doa-doa dan zikir-zikir dari Nabi Muhammad Saw.

Secara garis besar, kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah menjelaskan tentang hadis dan petuah para ulama mengenai zikir, doa, adab, dan ibadah yang mengarahkan pembaca untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Isi kandungan kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah secara umum dibagi menjadi bab-bab tertentu. Berikut beberapa bab yang ada dalam kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah (Daftar Isi):

 1. Mukadimah, keutamaan dan kedudukan zikir, serta adab tentang zikir dan doa;
 2. Keutamaan zikir;
 3. Doa-doa sehari-hari;
 4. Adab-adab terhadap Al-Qur’an;
 5. Bab pujian terhadap Allah Swt;
 6. Selawat atas Nabi Muhammad Saw;
 7. (Kumpulan) zikir dan doa untuk hal-hal khusus atau tertentu;
 8. (Kumpulan) zikir yang dibaca ketika salat, baik salat wajib ataupun sunah;
 9. (Kumpulan) zikir tentang bulan suci Ramadan, dan bulan-bulan tertentu;
 10. (Kumpulan) zikir yang berkaitan dengan haji;
 11. (Kumpulan) zikir yang berkaitan dengan jihad;
 12. (Kumpulan) zikir yang berkaitan dengan makan dan minum;
 13. (Kumpulan) zikir dan adab ketika bersin lengkap dengan kesunahan mendoakan keselamatan;
 14. (Kumpulan) zikir yang berkaitan dengan pernikahan;
 15. (Kumpulan) zikir tentang pernikahan;
 16. Bab yang berkaitan dengan nama dan kun-yah (gelar);
 17. Beberapa zikir yang bersifat umum;
 18. Bab menjaga lisan;
 19. Adab-adan ketika berdoa; dan
 20. Bab tentang istigfar.

Download Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah PDF

Sesuai judul di atas, kami akan membagikan kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah versi PDF. Berikut link downloadnya:

Download Terjemah Kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah PDF:

Download Kitab Syarah Al-Adzkar An-Nawawiyah (Lawami’ul Anwar) PDF:


Download kitab Syarah Al-Adzkar An-Nawawiyah (Al-Futuhat al-Rabbaniyyah) PDF:


Demikianlah pembahasan singkat mengenai kitab Al-Adzkar An-Nawawiyah lengkap dengan profil pengarangnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam

IKUTI BLOG