Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Kitab Al-Bidayah wan Nihayah 20 Juz PDF Lenkap

Download Kitab Al-Bidayah wan Nihayah PDF Lenkap
Abusyuja.com – Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kitab Al-Bidayah wan Nihayah lengkap versi PDF-nya. Tetapi sebelumnya, kami akan paparkan secara singkat mengenai profil pengarang dan isi dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini. Berikut penjelasannya:

Profil singkat pengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah

Al-Bidayah wan Nihayah (البداية والنهاية) merupakan kitab sejarah Ibnu Katsir (Tarikh Ibnu Katsir) yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, salah seorang ulama masyhur kelahiran Busra Suriah (700 H/ 1301 M) penganut mazhab Syafii. Beliau meninggal di Damaskus pada 18 Februari 774H/1373 M.

Guru pertama beliau adalah Burhanuddin al-Fazari, salah seorang ulama menganut mazhab Syafii. Selain itu, beliau juga berguru pada Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim, Jamaludin al-Mizzi sekaligus menjadi mertuanya, serta belajar hadis dan mendapatkan sanad dari Ulama Hijaz yang bernama Al-Wani.


Di usia yang masih 11 tahun, beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an. Pada tahun 1366 M, beliau diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus oleh Gubernur Mankali Bugha. Beliau juga kerap kali dimintai pendapat yang menyangkut persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi kala itu.

Selain ilmu tafsir, beliau juga mendalami berbagai bidang ilmu lain, seperti ilmu hadis, ilmu sejarah (tarikh), dan ilmu fiqih. Di bidang hadis, beliau menulis kitab Jami’ al-Musnad wa as-Sunan, al-Kutub as-Sittah, dan masih banyak lagi. Sedangkan di bidang sejarah, beliau menulis Al-Bidayah wan Nihayah, al-Fusul fi Sirah ar-Rasul, dan Tabaqat asy-Syafi’iyyah.

Sekilas tentang kitab Al-Bidayah wan Nihayah

Kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini diawali dengan bahasan penciptaan alam semesta, langit, bumi, malaikat, manusia pertama, serta kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad Saw.

Di dalam kitab tersebut juga membahas tentang tokoh-tokoh ternama, dinasti kekhalifahan, dan beberapa peristiwa pada abat awalnya Islam hingga masa peperangan. Selain itu, dibahas pula beberapa tanda-tanda akhir zaman, perjalanan umat manusia di alam barzah, hari kebangkitan, surga, neraka, yang kesemuanya tadi diambil berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.

Download kitab Al-Bidayah wan Nihayah

Sesuai judul di atas, kami akan membagikan kitab Al-Bidayah wan Nihayah versi ringkasan (mukhtasar) dan versi arab yang jumlahnya 20 juz. Berikut link downloadnya:

Download Al-Bidayah wan Nihayah versi ringkasan (DI SINI)


Download Al-Bidayah wan Nihayah lengkap PDF 20 juz:

Itulah penjelasan singkat mengenai kitab Al-Bidayah wan Nihayah beserta biografi singkat pengarangnya, Ibnu Katsir. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam