Download Syarah Sahih Muslim PDF 18 Juz Lengkap

Daftar Isi

Download Syarah Sahih Muslim PDF 18 Juz Lengkap
Abusyuja.com – Syarah Sahih Muslim (شرح صحيح مسلم) adalah salah satu kitab karya ulama besar an-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi.

Sebelum ke link download kitabnya, berikut abusyuja.com paparkan mengenai biografi singkat pengarang Syarah Sahih Muslim yang akrab disapa Imam Nawawi.

Beliau adalah ulama besar mazhab Syafii yang lahir di Nawa, sebuah desa kecil yang terletak di sebelah kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan beliau tutup usia pada 24 Rajab 676 Hijriah.

Beliau dididik langsung oleh ayahnya, seorang tokoh yang masyhur akan kesalehan dan ketakwaannya. Beliau mulai belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur’an sejak kecil, bahkan sebelum menginjak balig.

Pada suatu hari, saat usia beliau masih 10 tahun, beliau dipaksa bermain oleh teman-temannya, namun beliau menolak dan menghindar. Bahkan beliau sempat menangis karena menolak ajakan tersebut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan sikap anak kecil seumurnya yang lazimnya masih gemar bermain.

Pada usia 18 tahun, beliau memulai rihlah menuntut ilmu ke Kota Damaskus dengan menghadiri majelis-majelis keilmuan yang diadakan oleh para ulama besar di kota tersebut. Beliau tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyyah di dekat al-Jami’ Al-Umawiy.

Di masa mudanya itulah beliau menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan keilmuan. Bahkan pernah mendatangi 12 majelis keilmuan dalam sehari. Beliau gemar sekali menghafal, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat mendetail.

Pada tahun 651 Hijriah, beliau melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian pergi ke kota Madinah dan menetap di sana. Namun setelah satu setengah bulan, beliau kembali lagi ke kota Damaskus.

Pada tahun 665 Hijriah, beliau mengajar di salah satu lembaga pendidikan hadis, Darul Hadits al-Syafiyyah, namun beliau menolak honor/gaji dari profesi tersebut. Beliau diberi gelar Muhyiddin yang artinya “yang menghidupkan agama”, namun di sisi lain beliau membenci gelar tersebut lantaran sikap tawaduknya.

Di antara guru-guru beliau adalah: Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi dan Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Umar, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi, dan masih banyak lagi.

Di antara murid-murid beliau adalah: Alauddin al-Athar, Ibnu Abil Fath, Al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’wan, Al-Mazi, dan masih banyak lagi.

Imam an-Nawawi adalah sosok yang rendah hati, sederhana, qana’ah, dan berwibawa. Beliau sering menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sering tidak tidur untuk menulis. Maka wajar beliau telah melahirkan puluhan kitab.

Di bidang Akhlak, beliau mengarang kitab at-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, al-Adzkar, dan Bustanul Arifin. Di bidang bahasa, beliau mengarang kitab Tahdzibul Asma’ wal Lughat. Di bidang fikih, beliau mengarang Minhajuth Thalibin, Al-Majmu’, dan Raudhatuth Thalibin. Sedangkan di bidang Hadis, beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, At-Taqrib wa Taysir fi Ma’rifat Sunan al-Basyurun Nadzir, dan Al-Minhaj (Syarah Sahih Muslim) yang akan kita bagikan pada artikel kali ini.

Download Kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 18 Juz Lengkap PDF

Sesuai judul di atas, berikut kami bagikan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim lengkap versi PDF, baik dalam versi terjemah Indonesia, Arab, dan Inggris. Berikut link downloadnya:

Terjemah Syarah Sahih Muslim Bahasa Indonesia

Jilid 1


Terjemah Syarah Sahih Muslim Bahasa Inggris

Volume 1

Syarah Sahih Muslim Bahasa Arab:

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 1 A

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 1 B

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 3

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 4

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 5

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 6

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 7

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 8

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 9

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 10

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 11


Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 12

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 13

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 14

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 15

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 16

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 17

Download PDF Terjemah Syarah Shahih Muslim Juz 18

Demikian pembahasan mengenai kitab Syarah Sahih Muslim lengkap dengan link download dan biografi pengarangnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam

IKUTI BLOG